Trezory na zbraně

Prodáváme trezory na krátké zbraně a skříně na zbraně zde uvedené splňují požadavky odolnosti proti vloupání minimálně 15RU podle ČSN EN 1143-1

Prodávané trezory a trezorové skříně na zbraně jsou ve shodě s požadavky pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní v souladu s Nařízením vlády č. 347/2003 Sb. ze dne 17.9.2003 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávání zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami